Home / Công nghệ / Android

Android

thủ thuật Android

Thay đổi trình duyệt và ứng dụng gọi điện mặc định trên Android Marshmallow

Tính năng thiết lập các ứng dụng mặc định khác nhau cho các tính năng khác nhau, chẳng hạn như duyệt web hay kiểm tra email không còn là điều mới mẻ trên Android Marshmallow. Nhưng trên các phiên bản hệ điều hành tiền Marshmallow, bạn sẽ cần phải truy ...

Read More »