Home / Sức khỏe

Sức khỏe

Những loại cây hút khí độc trong nhà nên trồng để bảo vệ sức khỏe gia đình

Trung tâm nghiên cứu vũ trụ NASA, những loại cây hút khí độc trong nhà được liệt kê dưới đây có khả năng loại bỏ các khí có ảnh hưởng xấu đeén sức khỏe con người như benzen, xylen, ammoniac, formaldehyde, fricloetylen… Khi tiếp xúc với các khí độc này, ...

Read More »